Kakkubuffet nyt myös Hakaniemessä!

Tietosuojaseloste

Keitä olemme

1. Rekisterinpitäjä
Kakkugalleria Oy
Mekaanikonkatu 4
00880 Helsinki

2. Yhteyshenkilö,
Sami Granroth
Toimitusjohtaja
0505675378
sami@kakkugalleria.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://kakkugalleria.com.

1. Rekisteröidyt


Kaikki yrityksen asiakkaat ja asiakkaan ilmoittamat yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa on oltu yhteydessä yrityksen palveluiden tilaamiseen liittyen.

2. Henkilötietojen käyttö

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen.

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan ostokokemuksen sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon. Käytämme keräämiämme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteiden tarjoaminen, markkinointi ja personointi
 • asiakaspalvelu
 • tilaukset
 • käyttäjien tunnistaminen

Antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää mm seuraavia tarkoituksia varten:

A. Tuotteiden tarjoaminen, markkinointi ja personointi

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi verkkosivustomme, tuotesuositustemme ja tuotevalikoimamme optimoimiseksi niin, että ne vastaavat paremmin mieltymyksiäsi. Näin voimme näyttää ja tarjota sinulle parempia ja kiinnostavampia tuotteita ja sisältöjä. 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena voi olla tuotteitamme koskevien tietojen antaminen, uusien tuotteiden tai saatavilla olevista eduista ilmoittaminen. Edellytyksenä on silloin, että olemme ensin saaneet sinulta sovellettavan lain mukaisen suostumuksen, jos se on tarpeen kyseistä käyttötarkoitusta varten. Tällainen markkinointi voi tapahtua seuraavasti:

 • sähköinen viestintä: sähköposti ja muut sähköiset viestit
 • digitaalinen markkinointi (esimerkiksi display-mainonta, hakukonemarkkinointi)

B.  Asiakaspalvelu

Voimme käsitellä henkilötietojasi voidaksemme tarjota henkilökohtaista, räätälöityä palvelua ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelumme voi käsitellä henkilötietojasi ottaessasi yhteyttä siihen. Voimme yhdistää asiakaspalvelumme keräämät henkilötiedot muihin henkilötietoihin, esimerkiksi ostohistoriaan. Näin voimme tarjota mahdollisimman tehokasta ja henkilökohtaista palvelua.

C. Tilaukset

Jos olet ostanut tuotteita verkkokaupastamme voimme käsitellä henkilötietojasi tilauksen käsittelyn yhteydessä.

Maksutietoja ei tallenneta järjestelmiimme, vaan toimitat ne maksutapahtuman yhteydessä suoraan ulkopuoliselle maksupalvelujen tarjoajalle.

D. Laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi laittoman toiminnan havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja ehkäisemiseksi. Voimme toimittaa tietojasi viranomaisille niiden pyynnöstä tai sovellettavassa laissa määritellyn, petosten ja muiden laittomien toimien ehkäisemistä ja tutkimista koskevan laillisen perusteen nojalla. Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksestä.

E. Käyttäjien tunnistaminen

Voimme tunnistaa sinut, jotta voimme tarjota hänelle yksilöllisempää, räätälöityä palvelua ja paremman kokemuksen.

Voimme tunnistaa toimintaasi verkossa evästeiden avulla. Lue lisää käyttämistämme evästeistä. Mobiilisovelluksissa ja verkkokaupoissa käyttäjä voidaan tunnistaa kirjautumistietojen perusteella.

Kakkugalleria Oy pitää henkilörekisteriä työntekijöistään ja yritysasiakkaistaan. Yksityishenkilöistä keräämme vain verkkokaupassa tilauksen kannalta tarvittavat tiedot. 

3. Rekisterien tietosisältö


Yritysasiakasrekisteriä pidetään yllä asiakkuuden hallinnan ja laskutuksen vuoksi

 • Asiakasyrityksen, yhteyshenkilön tai -henkilöiden nimet sekä  yrityksen osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Yrityksen laskutustiedot

Suoraan kerättävät tiedot:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • käyttäjätiliin liittyvät tiedot: käyttäjätunnus, kryptattu salasana
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute
 • yrityksen nimissä tehtyihin tilauksiin liittyvät tiedot: yrityksen nimi ja yhteystiedot
 • lahjakorttiostoja koskevat tiedot: vastaanottajan nimi, postiosoite, toimitusosoite (-osoitteet), puhelinnumero ja sähköpostiosoite (-osoitteet)
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot (mukaan lukien sosiaalisen median julkiset profiilit).

Verkkosivustojemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä (jos olet kirjautunut sisään)
 • käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • verkkosivut, joiden kautta sivustollemme on siirrytty, tarkastelemasi sivut ja kaikki muu toimintasi sivustollamme (esimerkiksi tehdyt valinnat; sivustot, joille on siirrytty; sekä käytetyt hakusanat)
 • evästeet ja muut tunnisteet
 • markkinointitiedot: asiakkaalle suunnatut tai tarjotut edut, kampanjat ja palvelut ja niiden käyttö
 • muut suostumuksesi perusteella kerättävät tiedot

Ostoksiisi liittyvät tiedot:

 • tiedot tilauksistasi, toimituksista, maksumenetelmistä, laskutusosoitteista ja toimitusosoitteista.
 • yhteydenottosi asiakaspalveluumme ja siihen liittyvä viestintä
 • osallistumisesi kampanjoihimme
 • yhteystietosi

Työntekijärekisteriä pidetään yhtiön hyvän hallintotavan ja työntekijäetuuksien toimittamisen varmistamiseksi.

 • Työntekijän henkilötiedot, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Palkanmaksua varten työntekijän pankkitilinumero

Kakkugalleria ei siirrä mitään asiakastietoja kolmansille osapuolille.

Työntekijärekisterin  tiedot ovat palkanmaksua varten tilitoimisto Dito Oy:n tiedossa

4. Rekisteröidyn oikeudet 


Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

 –  vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai henkilötietojensa täydentämistä

–  vaatia henkilötietojensa poistamista

 • saada pääsy henkilötietoihinsa (tarkastusoikeus)

Muut EU:n tietosuoja-asetukseen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kakugalleriaa käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu asiakastiedotteen tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus -kohdasta. 

Kakkugalleria Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin tilisi on voimassa, sekä kunnes sovellettavan lainsäädännön mukaisten vaateiden vanhentumisaika on umpeutunut ja mahdollisesti pidempään, jos sovellettavassa laissa niin määrätään tai sallitaan.

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään vain sen ajan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä tarkoituksia varten.

Jos olet luonut tilin verkkokauppaamme henkilötietojasi säilytetään, kunnes lopetat tilin tai pyydät, että tiedot poistetaan.

Henkilötietojesi säilytysaika määräytyy seuraavasti: Säilytämme kopioita henkilötiedoistasi tunnistamisen mahdollistavassa muodossa ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten vaatiman ajan, jollei sovellettavassa laissa määrätä pidemmästä säilytysajasta. Henkilötietojasi voidaan etenkin säilyttää laillisten oikeuksiemme todentamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen tarvittavan ajan.

6. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät ja hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietojasi luovutetaan sovellettavan lain mukaisesti. Emme myy tai vuokraa henkilötietoja. Tietosi suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. Voimme luovuttaa tietojasi, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, petosten torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.

Emme myy, vuokraa tai luovuta muulla tavoin henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavalla tavalla.

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan jäljempänä mainituille tahoille seuraavista syistä:

 • Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa maksupalvelujen tarjoajille ja tilauksia toimittaville yrityksille. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja niiden on ehdottomasti pidettävä henkilötietosi salassa. Edellytämme niiltä myös korkeatasoisia tietoturvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Kansainvälinen tiedonsiirto. Voimme tarjota palvelujamme käyttämällä eri maissa, myös EU:n/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan siksi siirtää sen maan ulkopuolelle, jossa palvelujamme käytetään. Jos henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.
 • Lakiin perustuvat pyynnöt. Sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
 • Etujemme suojaaminen ja petosten torjunta. Voimme luovuttaa tai muulla tavoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti myös oikeutettujen etujemme puolustamiseksi (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudenkäynnissä) ja petosten torjumiseksi.
 • Fuusiot ja yritysostot. Jos liiketoimintojamme myydään, yhdistetään tai järjestellään uudelleen (esimerkiksi fuusiot ja yritysostot), voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille tai toteutuneille ostajille tai niiden neuvonantajille.

7. Henkilötietojen suojaamistoimet

Huolehdimme henkilötietojesi suojaamisesta asianmukaisin suojatoimin. Siirrettäessä tietoja internetin kautta on kuitenkin syytä olla varovainen, sillä tietojen lähettäminen verkkosivustollemme on lähettäjän omalla vastuulla.

Olemme toteuttaneet sovellettavaan lakiin perustuvat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta pääsyltä sekä muulta lainvastaiselta tai luvattomalta käsittelyltä.

Suojaamme henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja erilaisin fyysisin ja sähköisin keinoin ja erilaisten käytäntöjen avulla. Pyrimme etenkin estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme. 

Kaikki työntekijämme ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijät, joille myönnetään pääsy henkilötietoihisi, ovat velvollisia pitämääntiedot salassa.

Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän omalla vastuulla. 

8. Evästeet

 Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. 

Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle. 

Voit muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

9. Tietosuojakäytännön muutokset 

Kakkugalleria Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Kun julkaisemme muutoksia, tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset tulevat voimaan.

  0
  Ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjäTakaisin kauppaan